fbpx

AB radovi

Završeno je betoniranje dijela zidova garaže te je u toku priprema sljedećih armiračkih pozicija za betoniranje.

U pripremi za betonažu je i dio ploče iznad garaže.

Nakon betonaže zidova garaže pristupit će se izradi preostale hidroizolacije, zaštite hidroizolacije i zasipanju zidova garaže.