fbpx

AB radovi

Nastavljaju armirački radovi zidova garaže i izrada hidroizolacije i zaštite kako bi se obodni zidovi garaže mogli zatrpati.

Priprema se dio ploče prizemlja za betonažu te dio ploče dvorišta.

Radovi napreduju planiranom dinamikom.