fbpx

AB radovi

Armiračko-betonski radovi napreduju planiranom dinamikom.

Završena je stropna ploča garaže, koja je ujedno i ploča platoa/dvorišta zgrade.

Završen je dio ploče prizemlja te su u toku pripreme za betonažu drugog dijela ploče prizemlja.

U toku su armirački radovi na dijelu zidova prizemlja.

Zemljani radovi privode se kraju kako bi se pristupilo izradi preostalog dijela potpornog zida.