fbpx

AB radovi

Nakon završetka armiračkih radova, u toku je betonaža posljednjeg dijela kontra ploče cca 800 m2.

Sa završetkom betonaže izrađuje se i zaglađuje ferbeton kao završni sloj ploče u garaži.

Pratite nastavak radova na izgradnji stambenog objekta “Promenada”…