fbpx

AB radovi

Završeni su armiračko-betonskih radovi na zidovima etaže prizemlja. 

U toku su armiračko-betonski radovi na pripremi dijela betonske ploče prvog sprata za betonažu.

Radovi na izgradnji stambeno-poslovnog objekta “PROMENADA” napreduju planiranom dinamikom, a ubrzo starta i zidanje prizemne etaže.