fbpx

AB radovi

Sa ljepšim vremenom radovi na gradilištu SPO “Promenada” napreduju značajnije.

Armirački radovi na drugoj fazi kontra ploče su pri kraju.
Betonaža ovog dijela kontra ploče sa izradom ferbetona je planirana sutra 15.07.2023.

Pratite stanje na gradilištu…