fbpx

AB radovi

U toku su armirački-betonski radovi u trećoj fazi izrade kontra ploče kao i hidroizolaterski radovi.

Radovi napreduju planiranom dinamikom.

Također u toku su i prateći završni zemljani radovi iskopa lokacije.